2
Sipping,Water,Together

Хидратация за доброто здраве и виталност

Водата съставлява 70% от тялото на зрелия човек и приемът на вода е от съществено значение за здравето. Водният баланс влияе директно върху нашата бодрост и мотивация, върху мозъчните функции, настроението, общото ни физиологично и психическо състояние. От това дали сме правилно хидратирани в голяма степен зависи и нашата производителност и качеството на нашия труд.

Колко вода ни е нужна

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) препоръчва общ прием на вода от два и половина литра за мъжете и два литра за жените на ден, доставени чрез храна и напитки. В идеалния случай 70–80 процента от това количество трябва да се набавя от напитки, а 20–30 процента от храни. Водата е безспорно най-здравословният начин за правилно хидратиране, тъй като не съдържа нито калории, нито захар.

Обезводняването вреди

Нарушеният воден баланс в тялото е предпоставка за промяна в нашето настроение и за цялостното ни психическо равновесие. Дори на пръв поглед по-лекото обезводняване от един процент води до влошено настроение, по-често главоболие, намалена концентрация и до тенденцията да възприемаме работата като по-трудна. Усещания като повишено чувство на умора, напрежение и безпокойство, задрямалост и краткосрочен дефицит в паметта могат да бъдат коригирани със здравословна хидратация

Съвети за по-добра хидратация
  1. Започнете деня си с чаша вода или пийте вода, докато отивате на занятия или на работа.
  2. Добавете бутилка вода в чантата си, за да сте сигурни, че имате достъп до вода през целия ден. Някои хора предпочитат голяма бутилка, а за други е по-лесно да носят малка. И в двата случая е важен контролът върху количеството приета вода през целия ден.
  3. Ако има вероятност дехидратацията да повлияе негативно на вашата безопасност или безопасността на другите, например при шофиране на дълги разстояния, подсигурете си достъп до вода през цялото време.
  4. Цветът на урината е полезен индикатор за нивото на хидратация. Урината трябва да има бледосламен цвят. Тъмножълта, концентрирана урина или намаленото ѝ количество е знак, че трябва да пиете повече вода.
  5. Ако се чувствате уморени, имате главоболие или изпитвате някакви други признаци на дехидратация, опитайте като първа стъпка да изпиете поне една чаша чиста вода.
Пълноценната хидратация: с каква вода

Водата не е просто вода. Има различни видове. Минералната и изворната вода достигат до вас със своя оригинален състав. Други видове води като например чешмяната се налага първо да бъдат химически обработени и пречистени, за да са годни за консумация. Поради тази причина химичният състав на минералната и изворната вода се различава от този на чешмяната и филтрираната вода, като натуралните води в някои случаи могат да имат положителен ефект върху здравето ни.

Минералните или изворни води неслучайно се наричат „натурални“.

Те не подлежат на химическа обработка, постъпват в опаковката, недокоснати от човешка ръка, а големите производители стриктно следят за състава им. Той е обозначен на етикета заедно със стойността на рН. При консумацията особено на минерална бутилирана вода организмът си набавя палитра от жизненоважни минерали. Нискоминерализираните води като DEVIN Минерална могат да се консумират ежедневно. DEVIN Изворна е подходяща за всички възрасти и за всекидневен прием – включително и от бебета и деца. Ето защо тя се препоръчва от педиатрите.

Чешмяната вода

Чистотата на чешмяната вода се контролира постоянно. Този вид питейна вода обикновено идва от големи кладенци, езера, реки или язовири и по пътя си може да се замърси с тежки метали, пестициди, нитрати др. Ето защо тя по правило се пречиства, преди да достигне домовете, като се подлага на хлориране с цел елиминирането на вредни микроорганизми. Хлорът обаче освен неприятен вкус и мирис може да нанесе вреди на човешкото здраве, даже когато е в приетите граници. Допълнителен проблем е водопроводната мрежа у нас, която е морално и физически остаряла. От това следва, че даже пречистена, водата, която достига до чешмите в домовете ни, често е с компрометирано качество и може да бъде замърсена с ръжда, олово и бактерии като резултат от състоянието на старите водопроводни тръби.

Филтрираната вода

В много от днешните домакинства чешмяната вода минава през филтрираща система или филтърната кана. Разчитаме на филтъра да се пребори най-вече с хлора и други вредни съставки на течността от чешмата. Наистина филтрите пречистват хлора, но в същото време буквално умъртвяват водата, като отнемат много от нейните полезни за здравето елементи. Отделно ефективността на филтрите зависи пряко и от честотата на тяхната подмяна. Ако не се подменят достатъчно често, задръстените филтри мухлясват и могат даже да връщат вредни вещества към вече филтрираната вода.

За вас е важно да вземете предвид качеството на водата, когато избирате дали да консумирате директно от чешмата, да филтрирате чешмяната вода, или да предпочетете чиста натурална минерална или изворна вода. Прекалената обработка на водата за пиене не непременно води до най-добрия резултат, даже напротив, тъй като елиминира полезните елементи в нея и по този начин прави хидратацията непълноценна.

ВОДА ОТ ЧЕШМАТА

ФИЛТРИРАНА ВОДА

ПОДОБРЕНА ВОДА

ТРАПЕЗНА ВОДА

Произход

Подземно дълбочинно находище с уникален състав на водата

Подземен воден хоризонт/приземен слой

Комбинация от подземен и повърхностен водоизточни: реки, езера, язовири

Комбинация от подземен и повърхностен водоизточни: реки, езера, язовири

Естествено защитен източник

Да

Да

Не

Не

Обработка

Забранена

Забранена

Позволена

Позволена

Наличие на замърсители

Натурална чиста, без замърсители

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Хранителни претенции

Позволени

-

-

-

Минерален състав

Стабилен

Стабилен

Нестабилен

Нестабилен

ВОДА ОТ ЧЕШМАТА

ФИЛТРИРАНА ВОДА

ПОДОБРЕНА ВОДА

ТРАПЕЗНА ВОДА

Произход

Подземно дълбочинно находище с уникален състав на водата

Подземен воден хоризонт/приземен слой

Комбинация от подземен и повърхностен водоизточни: реки, езера, язовири

Комбинация от подземен и повърхностен водоизточни: реки, езера, язовири

Естествено защитен източник

Да

Да

Не

Не

Обработка

Забранена

Забранена

Позволена

Позволена

Наличие на замърсители

Натурална чиста, без замърсители

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Хранителни претенции

Позволени

-

-

-

Минерален състав

Стабилен

Стабилен

Нестабилен

Нестабилен

Хидратацията: въпроси и отговори

Каква е разликата между минерална и изворна вода?

Минералната вода има уникален защитен подземен произход и постоянен минерален състав и характеристики. Поради дълбокоподземния си произход DEVIN Минерална е натурално чиста без риск от външно замърсяване. Не се допуска  обработка, която да доведе до отклонения в характерния ѝ състав и промяна на качеството ѝ. Поради специфичните си минерални характеристики и алкално pH тази вода дава допълнителни ползи за функционирането на човешкото тяло и това се документира върху етикета след извършването на балнеологичен анализ. Балнеологичните оценки на минералните води са публично достояние и са поместени на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. DEVIN Изворна също има защитен произход. Не се допуска  обработка, която би довела до отклонения в характерния ѝ състав и промяна на качеството ѝ. Ниската минерализация, неутралното pH и натуралната чистота придават на  изворната вода предпочитани вкусови качества. Чистотата ѝ е потвърдена от редовни анализи, както и от анализите на полена на пчелите, които „Девин“ отглежда в района на извора.

Мога ли да пия натурална минерална вода всеки ден?

Нискоминерализираните натурални минерални води могат да се консумират ежедневно. DEVIN Минерална е именно такава – подходяща е за ежедневна консумация от лица на 7 и над 7 години, докато DEVIN Изворна заради ниската минерализация, ниското съдържание на натрий и изключителната си чистота се препоръчва от педиатрите за всекидневните нужди от вода на бебетата и малките деца.

Какви са предимствата на натуралната минерална вода в сравнение с чешмяната вода?

От само себе си се разбира, че качеството на водата, която пием, влияе върху нашето здраве. Ако пием 1,5 литра вода на ден в продължение на 70 години, това се равнява на 40 000 литра вода, преминаващи през тялото ни. Изглежда логично да заложим на вода с висока чистота и качество (без химическа обработка), а именно това са уникалните характеристики на натуралната минерална вода. Натуралната минерална вода (100% използвана за пиене) и чешмяната вода (само 1% се използва като напитка, а 99% за грижа за тялото, миене, пране и други цели) са напълно различни и дори допълващи се. При негазираните, слабо газираните или газираните натурални минерални и изворни води потребителят има широк избор по отношение на състав и вкус. Повечето потребители избират бутилирана минерална и изворна вода пред чешмяната. Този избор се обяснява с надеждния вкус, стабилния състав и липсата на химическа и микробиологична обработка. 

Има ли риск чрез бутилиране да се изчерпят водоносните ресурси?

Не. Използването на минерален извор се извършва по строго регламентиран разрешителен режим, контролиран от екологичните власти, с цел осигуряване на балансирано черпене, за да се поддържа постоянно самовъзстановяване на водоносните източници. Ние черпим вода само от възобновяемата част на водоносния хоризонт, за да избегнем всякакъв риск от свръхексплоатация и промяна на подземни тела. Компанията ни притежава признание от Алианса за отговорно управление на водите, който изисква следването и изпълнението на ежегодни програми за контрол, проследяване на състоянието на водоизточниците, които използва, както и непрекъсната работа и комуникация по съвместни проекти с всички заинтересовани страни и други ползватели на същите водоизточници. Целта е обединяване на усилията за съхранение, опазване и възстановяване на тези водоизточници с пълно уважение към природата и в симбиоза с местното биоразнообразие.  

Какво е въздействието на опаковката върху околната среда?

Често бутилираната вода е несправедливо критикувана заради опаковката си. Oпаковките на „Девин“  (от материалa PET) са 100% рециклируеми. Рециклираният материал се използва за производството на нови бутилки или, когато е подходящо, за дрехи, килими, градински мебели и т.н., така че отпадъците да се употребят повторно. Oт 2020 г. насам всички продукти, продавани от групата Спадел, включително от „Девин“, са въглеродно неутрални през целия жизнен цикъл на продукта – от източника на опаковката до крайния потребител. Групата Спадел е първата компания за минерална вода в Европа с такова постижение. Всички тези усилия намаляват значително както използваните суровини, така и екологичния отпечатък на компанията.   

Защо водата се транспортира на толкова дълги разстояния?

Законодателството изисква бутилирането на натурална минерална вода да се осъществява в близост до вододайната зона. С други думи, бутилиращите предприятия не могат да преместят фабриките си, за да намалят транспортните разстояния. Специално на българския пазар „Девин“ предлага продукти от натурални минерална и изворна  вода, които са изцяло местно производство. 

По-скъпа ли е бутилираната вода от чешмяната?

Обективно сравнение на цените е невъзможно, тъй като минералната вода и чешмяната вода са два напълно различни продукта. Цената на минералната вода е свързана със защитни мерки за осигуряване на постоянна чистота и качество на водата. На второ място, в България цената включва голям дял данъци (включително екотакса), което представлява почти 25% от продажната цена на бутилираната минерална вода.

Какви са предимствата на газираната вода?

Газираната вода придобива все по-голяма популярност като алтернатива на обикновената вода, предлагайки разнообразие в избора, както и различни възможности за вкус и усещане. Въпреки това обаче, тя все още е по-малко предпочитана пред обикновената. Това се дължи на грешни впечатления за нейния произход и качество, които са наложени сред хората. Например натуралната минерална газирана вода DEVIN с CO2  от естествен произход има добавена стойност поради факта, че хората получават полезни минерали от газираната ни вода, за разлика от газираната чешмяна вода, която след третиране и пречистване е газирана допълнително.  

Има ли калории в газираната минерална вода? Вреди ли тя на зъбите?

Газираната натурална минерална вода не съдържа калории и захар, което я прави също толкова полезна за здравето, колкото и негазираната. Що се отнася до денталното здраве, натуралната вода (газирана или негазирана) е най-добрият възможен избор за хидратация. Напитките с ниски стойности на pH (под 6) водят до по-силна ерозия на зъбния емайл в сравнение с тези с неутрално или алкално рН. Според проучване на факултета по стоматология на Университета в Бирмингам дори и този по-висок ерозионен ефект е сто пъти по-малък от ефекта от безалкохолните напитки. DEVIN Изворна е леко алкална, а DEVIN Минерална (съответно и газираната ѝ разновидност) – с висока алкалност и в този смисъл консумацията им подпомага здравето на зъбите и венците.

Как да разбера, че съм дехидратиран/а?

Дехидратацията настъпва, когато използвате или губите повече течност, отколкото приемате, и тялото ви няма достатъчно вода и други течности, за да изпълнява нормалните си функции. Ако не възстановите загубените течности, ще се дехидратирате. Всеки може да се дехидратира, но състоянието е особено опасно за малки деца и възрастни хора. Дехидратация също може да настъпи във всяка възрастова група, ако не пиете достатъчно вода по време на горещо време – особено ако тренирате интензивно.

Как да приемам повече вода, при положение че не ми харесва вкуса ѝ?

Наистина, много хора не са свикнали да пият чиста вода и разчитат, че могат да набавят необходимото количество течности от други източници – храна, други напитки. Все пак най-пълноценната хидратация се постига с приема на чиста натурална вода. Тя не съдържа калории и подпомага поддържането на оптимално тегло и очистването на организма от токсини. Соковете и другите напитки са овкусени или съдържат захар или подсладители и добавят калории към менюто. За да изградите по-лесно навика да пиете вода, можете да я овкусявате по натурален начин – добавете в кана с вода парченца плодове, няколко капки лимон, листа мента, магданоз или други ароматни билки.

Повече идеи за вкусни и освежаващи безалкохолни коктейли с DEVIN Минерална газирана можете да намерите тук.

С какви храни/напитки е полезно да консумираме вода?

Редувайте приема на кафе, сокове и енергийни напитки с прием на вода. Колкото до храните, известно е, че газираните напитки подпомагат храносмилането. Сред тях най-добрият избор е газираната вода. DEVIN Минерална газирана притежава уникална комбинация от минерали, които се съчетават с фина газировка от естествен произход. Така тази превъзходна газирана вода не само помага на храносмилането, но се отличава с приятен свеж вкус като чудесно допълнение към храната.

Как хидратацията помага на организма?

Приемът на достатъчно вода всеки ден е от решаващо значение поради много причини: за регулиране на телесната температура, поддържане на смазване на ставите, предотвратяване на инфекции, доставяне на хранителни вещества до клетките и поддържане на правилното функциониране на органите. Оптималната хидратация също подобрява качеството на съня, познавателните способности и настроението.

Бременна/кърмеща съм. Колко вода трябва да приемам? Коя вода е подходяща за мен / моето дете?

Ако сте бременна, се нуждаете от повече вода от обикновено за образуване на амниотична течност, кръвотворене, създаване на нови тъкани, пренос на хранителни вещества, подобрено храносмилането и елиминиране на отпадъците и токсините.

Бутилираната изворна вода е натурална, чиста и необработена, с ниска минерализация и благотворна както за бременната, така и за кърмачката и нейното бебе. DEVIN Изворна се добива от екологично чист район, а периодичните анализи на състава ѝ доказват отсъствието на всякакви замърсявания от пестициди и тежки метали в околната среда. Тя е с ниска минерализация, ниско съдържание на натрий и леко алкална и е подходяща за нежното стомахче на бебето и малкото дете. DEVIN Изворна се препоръчва от Българската педиатрична асоциация за консумация от бебета и деца.

Трябва ли изворната бутилирана вода да се преварява?

Изворната вода не изисква допълнителна обработка, тъй като в естествено състояние покрива нормите за питейна вода. DEVIN Изворна се добива от екологично чист район, което от 2019 година насам се доказва от анализите на полена от пчелите, отглеждани край извора ѝ. Анализите се извършват периодично в лаборатория в Белгия по проекта BeeOdiversity и показват отсъствието на всякакви замърсявания от пестициди и тежки метали в околната среда. DEVIN Изворна е с ниска минерализация. Може да се използва както за пиене, така и за приготвяне на храна за бебето, без да обременява неговата нежна храносмилателна система и недостатъчно зрелите му бъбреци. При употреба в кърмаческа възраст е добре да се преварява, но това не е задължително. След отваряне на бутилката, ако трябва да престои до следващото хранене на бебето, се препоръчва да се съхранява в хладилник.

Купувам бутилирана вода, но после къде и как да изхвърлям бутилките – рециклируема ли е пластмасата?

Не всяка пластмаса е 100% рециклируема, затова проверете за бутилки, върху които е отбелязано, че са 100% рециклируеми. Това означава, че всичко заедно (капачка, етикет и бутилка) можем да съберем разделно в жълт контейнер за събиране на пластмаса. При консумация на вода също е удобно, че не се налага да миете бутилката, а можете просто я смачкате и съберете разделно. Продуктите с марката DEVIN се предлагат в 100% рециклируеми PET опаковки.

Какво означава „сила от 9 вида скали“ и защо това е от значение за водата?

Минералната вода идва от по-голяма дълбочина. По-конкретно водоносният хоризонт на минералната вода DEVIN е с дълбочина над 1200 м. По време на този дълъг път дъждовните капки преминават през различни подземни слоеве. В случая с DEVIN Минерална тези слоеве са девет вида скали с вулканичен произход, които са отговорни не само за естественото филтриране на водата, но и за подхранването ѝ с различни минерали. Процесът протича поради повишаване на температурата с повече от 5 градуса на всеки 100 метра дълбочина. И така, ролята на скалите е полезна по два начина: те естествено филтрират водата и премахват замърсяването, а също създават специфичен минерален състав, който е от полза за човешкото здраве.