2
Sipping,Water,Together

Хидратация за доброто здраве и виталност

Водата съставлява 70% от тялото на зрелия човек и приемът на вода е от съществено значение за здравето. Водният баланс влияе директно върху нашата бодрост и мотивация, върху мозъчните функции, настроението, общото ни физиологично и психическо състояние. От това дали сме правилно хидратирани в голяма степен зависи и нашата производителност и качеството на нашия труд.

Колко вода ни е нужна

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) препоръчва общ прием на вода от два и половина литра за мъжете и два литра за жените на ден, доставени чрез храна и напитки. В идеалния случай 70–80 процента от това количество трябва да се набавя от напитки, а 20–30 процента от храни. Водата е безспорно най-здравословният начин за правилно хидратиране, тъй като не съдържа нито калории, нито захар.

Обезводняването вреди

Нарушеният воден баланс в тялото е предпоставка за промяна в нашето настроение и за цялостното ни психическо равновесие. Дори на пръв поглед по-лекото обезводняване от един процент води до влошено настроение, по-често главоболие, намалена концентрация и до тенденцията да възприемаме работата като по-трудна. Усещания като повишено чувство на умора, напрежение и безпокойство, задрямалост и краткосрочен дефицит в паметта могат да бъдат коригирани със здравословна хидратация

Съвети за по-добра хидратация
  1. Започнете деня си с чаша вода или пийте вода, докато отивате на занятия или на работа.
  2. Добавете бутилка вода в чантата си, за да сте сигурни, че имате достъп до вода през целия ден. Някои хора предпочитат голяма бутилка, а за други е по-лесно да носят малка. И в двата случая е важен контролът върху количеството приета вода през целия ден.
  3. Ако има вероятност дехидратацията да повлияе негативно на вашата безопасност или безопасността на другите, например при шофиране на дълги разстояния, подсигурете си достъп до вода през цялото време.
  4. Цветът на урината е полезен индикатор за нивото на хидратация. Урината трябва да има бледосламен цвят. Тъмножълта, концентрирана урина или намаленото ѝ количество е знак, че трябва да пиете повече вода.
  5. Ако се чувствате уморени, имате главоболие или изпитвате някакви други признаци на дехидратация, опитайте като първа стъпка да изпиете поне една чаша чиста вода.
Пълноценната хидратация: с каква вода

Водата не е просто вода. Има различни видове. Минералната и изворната вода достигат до вас със своя оригинален състав. Други видове води като например чешмяната се налага първо да бъдат химически обработени и пречистени, за да са годни за консумация. Поради тази причина химичният състав на минералната и изворната вода се различава от този на чешмяната и филтрираната вода, като натуралните води в някои случаи могат да имат положителен ефект върху здравето ни.

Минералните или изворни води неслучайно се наричат „натурални“.

Те не подлежат на химическа обработка, постъпват в опаковката, недокоснати от човешка ръка, а големите производители стриктно следят за състава им. Той е обозначен на етикета заедно със стойността на рН. При консумацията особено на минерална бутилирана вода организмът си набавя палитра от жизненоважни минерали. Нискоминерализираните води като DEVIN Минерална могат да се консумират ежедневно. DEVIN Изворна е подходяща за всички възрасти и за всекидневен прием – включително и от бебета и деца. Ето защо тя се препоръчва от педиатрите.

Чешмяната вода

Чистотата на чешмяната вода се контролира постоянно. Този вид питейна вода обикновено идва от големи кладенци, езера, реки или язовири и по пътя си може да се замърси с тежки метали, пестициди, нитрати др. Ето защо тя по правило се пречиства, преди да достигне домовете, като се подлага на хлориране с цел елиминирането на вредни микроорганизми. Хлорът обаче освен неприятен вкус и мирис може да нанесе вреди на човешкото здраве, даже когато е в приетите граници. Допълнителен проблем е водопроводната мрежа у нас, която е морално и физически остаряла. От това следва, че даже пречистена, водата, която достига до чешмите в домовете ни, често е с компрометирано качество и може да бъде замърсена с ръжда, олово и бактерии като резултат от състоянието на старите водопроводни тръби.

Филтрираната вода

В много от днешните домакинства чешмяната вода минава през филтрираща система или филтърната кана. Разчитаме на филтъра да се пребори най-вече с хлора и други вредни съставки на течността от чешмата. Наистина филтрите пречистват хлора, но в същото време буквално умъртвяват водата, като отнемат много от нейните полезни за здравето елементи. Отделно ефективността на филтрите зависи пряко и от честотата на тяхната подмяна. Ако не се подменят достатъчно често, задръстените филтри мухлясват и могат даже да връщат вредни вещества към вече филтрираната вода.

За вас е важно да вземете предвид качеството на водата, когато избирате дали да консумирате директно от чешмата, да филтрирате чешмяната вода, или да предпочетете чиста натурална минерална или изворна вода. Прекалената обработка на водата за пиене не непременно води до най-добрия резултат, даже напротив, тъй като елиминира полезните елементи в нея и по този начин прави хидратацията непълноценна.

ВОДА ОТ ЧЕШМАТА

ФИЛТРИРАНА ВОДА

ПОДОБРЕНА ВОДА

ТРАПЕЗНА ВОДА

Произход

Подземно дълбочинно находище с уникален състав на водата

Подземен воден хоризонт/приземен слой

Комбинация от подземен и повърхностен водоизточни: реки, езера, язовири

Комбинация от подземен и повърхностен водоизточни: реки, езера, язовири

Естествено защитен източник

Да

Да

Не

Не

Обработка

Забранена

Забранена

Позволена

Позволена

Наличие на замърсители

Натурална чиста, без замърсители

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Хранителни претенции

Позволени

-

-

-

Минерален състав

Стабилен

Стабилен

Нестабилен

Нестабилен

ВОДА ОТ ЧЕШМАТА

ФИЛТРИРАНА ВОДА

ПОДОБРЕНА ВОДА

ТРАПЕЗНА ВОДА

Произход

Подземно дълбочинно находище с уникален състав на водата

Подземен воден хоризонт/приземен слой

Комбинация от подземен и повърхностен водоизточни: реки, езера, язовири

Комбинация от подземен и повърхностен водоизточни: реки, езера, язовири

Естествено защитен източник

Да

Да

Не

Не

Обработка

Забранена

Забранена

Позволена

Позволена

Наличие на замърсители

Натурална чиста, без замърсители

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Наличие на стандарт за чистота с дефинирани гранични стойности

Хранителни претенции

Позволени

-

-

-

Минерален състав

Стабилен

Стабилен

Нестабилен

Нестабилен

Hidratarea: întrebări și răspunsuri

Care este diferența dintre apa minerală și apa de izvor?

Apa minerală are o origine unică subterană protejată și o compoziție și caracteristici minerale constante. Datorită originii sale subterane adânci, apa DEVIN este pură în mod natural, fără risc de contaminare externă. Tratamentul care ar duce la abateri în compoziția sa caracteristică și modificarea calității sale nu este permis. Datorită caracteristicilor sale minerale specifice și a pH-ului alcalin, acest tip de apă oferă beneficii suplimentare pentru funcționarea organismului uman și acest lucru este documentat pe etichetă după o analiză balneologică. Evaluările balneologice ale apelor minerale sunt disponibile publicului și sunt postate pe site-ul Ministerului Sănătății. DEVIN de Izvor are, de asemenea, o origine protejată. Tratamentul care ar duce la abateri în compoziția sa caracteristică și modificarea calității sale nu este permis. Mineralizarea scăzută, pH-ul neutru și puritatea naturală conferă apei de izvor calitățile gustative preferate. Puritatea sa a fost confirmată de analiza regulată, precum și de analiza polenului albinelor pe care Devin le crește în zona sursei.

Pot bea apă minerală naturală în fiecare zi?

Apele minerale naturale slab mineralizate pot fi consumate zilnic. DEVIN Minerală este exact acel tip de apă – potrivită pentru consumul zilnic de către persoanele cu vârsta de 7 ani și peste, în timp ce DEVIN Spring, datorită mineralizării scăzute, conținutului scăzut de sodiu și purității excepționale, este recomandat de pediatri pentru nevoile zilnice de apă ale sugarilor și copiilor mici.

Care sunt avantajele apei minerale naturale în comparație cu apa de la robinet?

Este de la sine înțeles: calitatea apei pe care o bem ne afectează sănătatea. Dacă bem 1,5 litri de apă pe zi pentru o perioadă de 70 de ani, acest lucru echivalează cu 40.000 de litri de apă care trec prin corpul nostru. Pare logic să pariem pe apă de înaltă puritate și calitate,   (acestea fiind) caracteristicile unice ale apei minerale naturale. Apa minerală naturală (100% folosită pentru băut) și apa de la robinet (doar 1% folosită ca băutură și 99% pentru îngrijirea corpului, spălare, și alte scopuri) sunt complet diferite și chiar complementare. Cu ape minerale naturale și de izvor necarbogazificate, ușor carbogazoase sau carbogazoase, consumatorul are o gamă largă de opțiuni în ceea ce privește compoziția și aroma. Majoritatea consumatorilor aleg apa minerală îmbuteliată și apa de izvor în comparație (cu apa de la robinet)  Aceasta alegere se explică prin gustul fiabil, compoziția constantă și lipsa tratării chimice și microbiologice.

Există riscul de epuizarea resurselor de apă prin îmbuteliere?

Nu. Utilizarea unui izvor mineral se realizează în cadrul unui regim de autorizare strict reglementat, controlat de autoritățile de mediu, cu scopul de a asigura o extracție echilibrată pentru a menține autorecuperarea constantă a surselor de apă. Extragem apă doar din partea regenerabilă a acviferului pentru a evita orice risc de supraexploatare și modificare a corpurilor subterane. Compania noastră este recunoscută de Alianța pentru Administrarea Responsabilă a Apelor, care necesită aderarea și implementarea programelor anuale de control, monitorizarea stării surselor de apă pe care le utilizează, precum și munca continuă și comunicarea pe proiecte comune cu toate părțile interesate și alți utilizatori ai acelorași surse de apă. Scopul este de a uni eforturile pentru conservarea, protejarea și refacerea acestor surse de apă, cu respectarea deplină a naturii și în simbioză cu biodiversitatea locală.

Care este impactul ambalajelor asupra mediului?

Apa îmbuteliată este adesea criticată pe nedrept pentru ambalajul său. Ambalajele societății Devin  (fabricate din material PET) sunt 100% reciclabile. Materialul reciclat este utilizat pentru fabricarea de sticle noi sau, după caz, îmbrăcăminte, covoare, mobilier de grădină etc., astfel încât deșeurile să fie reutilizate. Din 2020, toate produsele vândute de Spadel Group, inclusiv de DEVIN, sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon pe tot parcursul ciclului de viață al produsului - de la sursa ambalajului până la utilizatorul final. Grupul Spadel este prima companie de apă minerală din Europa cu o astfel de realizare. Toate aceste eforturi reduc semnificativ atât materiile prime utilizate, cât și amprenta ecologică a companiei.

De ce apa este transportată pe distanțe atât de lungi?

Legislația aplicabilă impune ca îmbutelierea apei minerale naturale să aibă loc în apropierea bazinului hidrografic. Cu alte cuvinte, companiile de îmbuteliere nu își pot muta fabricile pentru a reduce distanțele de transport. În special în piața bulgară, Devin oferă produse din minerale naturale și apă de izvor, care sunt produse în întregime local.

Este apa îmbuteliată mai scumpă decât apa de la robinet?

O comparație obiectivă a prețurilor este imposibilă, deoarece apa minerală și apa de la robinet sunt două produse complet diferite. Prețul apei minerale este legat de garanții pentru a asigura puritatea și calitatea constantă a apei. În al doilea rând, în Bulgaria prețul include o mare parte din taxe (inclusiv ecotaxa), care reprezintă aproape 25% din prețul de vânzare al apei minerale îmbuteliate.

Care sunt beneficiile apei carbogazoase?

Apa carbogazoasă câștigă popularitate ca o alternativă la apa plată, oferind o varietate de opțiuni, precum și diferite opțiuni de aromă și senzație. În ciuda acestui fapt, totuși, este încă mai puțin preferată decât cea plată. Acest lucru se datorează impresiilor greșite despre originea și calitatea sa care au fost impuse în rândul oamenilor. De exemplu, apa minerală carbogazoasă naturală DEVIN cu CO2 de origine naturală are valoare adăugată datorită faptului că oamenii obțin minerale benefice din apa noastră carbogazoasă, spre deosebire de apa carbogazoasă de la robinet, care după tratare și purificare este carbogazificată suplimentar.

Există calorii în apa minerală carbogazoasă? Este dăunătoare pentru dinți?

Apa minerală naturală carbogazoasă nu conține calorii sau zahăr, ceea ce o face la fel de benefică pentru sănătate ca apa necarbonată. Când vine vorba de sănătatea dentară, apa simplă (carbogazoasă sau necarbogazoasă) este cea mai bună alegere posibilă pentru hidratare. Băuturile cu valori scăzute ale pH-ului (sub 6) duc la o eroziune mai mare a smalțului dinților decât cele cu un pH neutru sau alcalin. Potrivit unui studiu realizat de Facultatea de Stomatologie a Universității din Birmingham, chiar și acest efect eroziv mai mare este de o sută de ori mai mic decât efectul băuturilor răcoritoare. DEVIN de Izvor este ușor alcalină, iar DEVIN minerală (respectiv, soiul său carbogazos) - bogată în alcalinitate și, în acest sens, consumul lor susține sănătatea dinților și gingiilor.

Cum știu dacă sunt deshidratat?

Deshidratarea apare atunci când corpul utilizeaza sau pierde mai mult lichid decât primeste, iar corpul nu are suficientă apă și alte fluide pentru a-și îndeplini funcțiile normale. Dacă lichidele pierdute nu se inlocuiesc, veți deveni deshidratat. Oricine poate deveni deshidratat, dar condiția este deosebit de periculoasă pentru copiii mici și persoanele în vârstă. Deshidratarea poate apărea, de asemenea, la orice grupă de vârstă dacă nu se consuma suficientă apă în timpul zilelor calde - mai ales dacă faceți exerciții fizice.

Cum pot bea mai multă apă dacă nu-mi place gustul?

Într-adevăr, mulți oameni nu sunt obișnuiți să bea apă curată și se bazează pe obținerea cantității necesare de lichide din alte surse - alimente, alte băuturi. Cu toate acestea, cea mai completă hidratare se realizează prin aportul de apă naturală simplă. Nu conține calorii și ajută la menținerea unei greutăți optime și la curățarea corpului de toxine. Sucurile și alte băuturi sunt aromate sau conțin zahăr sau îndulcitori și adaugă calorii în meniu. Pentru a deprinde mai ușor obiceiul de a bea apă,  puteți aroma apa într-un mod natural - adăugați bucăți de fructe, câteva picături de lămâie, frunze de menta, patrunjel sau alte ierburi aromatice într-o cană de apă.

Mai multe idei pentru cocktailuri non-alcoolice delicioase și răcoritoare cu DEVIN Minerală carbogazoasă pot fi găsite aici.

Cu ce fel de alimente/băuturi este bine să consumi apă?

Alternați consumul de cafea, sucuri și băuturi energizante cu consumul de apă. În ceea ce privește alimentele, este cunoscut faptul că băuturile carbogazoase ajută la digestie. Printre acestea, cea mai bună alegere este apa carbogazoasă. Devin Minerală Carbogazoasă deține o combinație unică de minerale, care se combină cu o carbonare fină  de origine naturală. Astfel, această superbă apă carbogazoasă nu numai ajută la digestie, dar are și un gust plăcut proaspăt, fiind un supliment excelent pentru mâncare.

Cum ajută hidratarea organismului?

Obținerea unei cantități suficiente de apă în fiecare zi este esențială din mai multe motive: pentru a regla temperatura corpului, pentru a menține articulațiile lubrifiate, pentru a preveni infecțiile, pentru a furniza substanțe nutritive celulelor și pentru a menține funcționarea corectă a organelor. Hidratarea optimă îmbunătățește, de asemenea, calitatea somnului, capacitatea cognitivă și starea de spirit.

Sunt însărcinată/alăptez. Câtă apă ar trebuie să iau? Ce apă este potrivită pentru mine/ copilul meu?

Dacă sunteți gravidă, aveți nevoie de mai multă apă decât de obicei pentru formarea lichidului amniotic, formarea sângelui, crearea de țesuturi noi, transportul nutrienților, îmbunătățirea digestiei și eliminarea deșeurilor și a toxinelor.

Apa de izvor îmbuteliată este naturală, pură și netratată, cu mineralizare scăzută și benefică atât pentru femeile însărcinate, cât și pentru cele care alăptează și pentru copiii lor. DEVIN (Spring) de Izvor este extrasă dintr-o zonă curată din punct de vedere ecologic, iar analizele periodice ale compoziției sale demonstrează absența oricărei poluări cu pesticide și metale grele în mediul înconjurător. Este cu o mineralizare redusă, conținut scăzut de sodiu și ușor alcalină și potrivită pentru stomacul delicat al bebelușului și copilului mic. DEVIN de Izvor este recomandat de Asociația Pediatrică Bulgară pentru consumul de către bebeluși și copii.

Apa de izvor îmbuteliată trebuie fiartă?

Apa de izvor nu necesită tratament suplimentar, deoarece în starea sa naturală acoperă standardele de apă potabilă. Apa DEVIN (Spring) de Izvor este extrasă dintr-o zonă curată ecologic, fapt dovedit din 2019 prin analizele polenului albinelor crescute în apropierea sursei sale. Analizele sunt efectuate periodic într-un laborator din Belgia în cadrul Proiectului BeeOdiversity și arată absența oricărei poluări cu pesticide și metale grele în mediul înconjurător. Apa DEVIN (Spring) de izvor are o mineralizare scăzută. Poate fi folosită atât pentru băut, cât și pentru prepararea alimentelor pentru copii, fără a-și împovăra sistemul digestiv delicat și rinichii imaturi. Când este folosită în prepararea alimentelor pentru bebeluși, este bine s-o fierbeți, dar acest lucru nu este obligatoriu. După deschiderea sticlei, dacă trebuie să rămână până la următoarea hrănire a bebelușului, se recomandă păstrarea acesteia în frigider.

Cumpăr apă îmbuteliată, dar atunci unde și cum să arunc sticlele - este plasticul reciclabil?

Nu tot plasticul este 100% reciclabil, deci verificați dacă există sticle marcate 100% reciclabile. Aceasta înseamnă că putem colecta totul împreună (capac, etichetă și sticlă) separat într-un recipient galben de colectare a plasticului. De asemenea, dupa ce ati consumat apa, este convenabil că nu trebuie să spălați sticla, puteți pur și simplu s-o striviți și s-o colectați separat. Produsele marca DEVIN sunt disponibile în ambalaje PET 100% reciclabile.

Ce înseamnă ”puterea de la 9 tipuri de roci” și de ce este relevant pentru apă?

Apa minerală provine dintr-o adâncime mai mare. Mai exact, acviferul de apă minerală DEVIN are o adâncime de peste 1.200 m. În timpul acestui traseu lung, picăturile de ploaie trec prin diferite straturi subterane. În cazul apei DEVIN Minerală, aceste straturi sunt nouă tipuri de roci de origine vulcanică, care sunt responsabile nu numai pentru filtrarea naturală a apei, ci și pentru îmbogațirea acesteia cu diverse minerale. Procesul are loc datorită creșterii temperaturii cu mai mult de 5 grade la fiecare 100 de metri adâncime. Deci, rolul rocilor este benefic în două moduri: filtrează în mod natural apa și elimină contaminarea și creează, de asemenea, o compoziție minerală specifică, care este benefică pentru sănătatea umană.