Сила, невидима за очите. Видима за тялото.

Синята капка на DEVIN МИНЕРАЛНА носи в себе си уникалните качества на дълбочинната термална вода, извлякла минерали от 9 вида скали, характерни за Девинския грабен
Формиране-на-вода3

Формиране на минералната вода

Как природата създава минерална вода DEVIN?

Находище:

Devin Минерална се добива от термоминерално находище „Девин“ в град Девин, в обхвата на Широколъшката разломна зона и по-специално в Девинския грабен (грабеново понижение)[1].  Формираната котловина е запълнена с множество седиментни (утаечни) скали на възраст между 23 и 34 милиона години. Находището за минерална вода заема площ от около 20 кв. км, което съвпада с тясната долина на р. Девинска. Дълбочината му е над 1,2 км под повърхността.

Как природата създава DEVIN Mинерална?

Специфичните условия в находището – високата температура, налягането и липсата на свободен кислород, способстват за пречистването на постъпващите атмосферни води от евентуалното наличие на микробиологично замърсяване, което се доказва от множество лабораторни анализи. Контактът на водата със скалите (общо 9 различни вида) формира нейният минерален състав.

DEVIN_Rocks_KV_2
Минерален състав и ползи

Специфични характеристики

Взаимодействието със скалите от обкръжаващата среда е причина за основните специфики в качеството и състава на водата на DEVIN Минерална, а именно:

  • ниско минерализирана (с обща минерализация около 226 мг/л)
  • изотермална (с температура над 40 градуса)
  • силно алкална (активна реакция pH над 9,5)
  • съдържаща флуорид (3,69 мг/л)
  • съдържаща редица микроелементи (алуминий, цинк, барий, бор, литий, германий и др.)
  • с повишено съдържание на метасилициева киселина (над 40 мг/л)

При какви състояния е подходяща DEVIN Минерална?

Лечебно-профилактичните свойства на DEVIN Минерална се определят от нейната минерализация и наличието на хидрокарбонатни, силициеви, натриеви и флуорни йони. Определя се като хидрокарбонатно-сулфатно-натриева и спомагат за нормализиране дейността на храносмилателната и отделителната система. Водата спомага за намаляване на хиперкиселинността на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика.

Съставът на минералните води се определя въз основа на съдържанието им на минерални соли (аниони и катиони), които притежават. На етикетите на бутилираните натурални минерални води се изписва концентрацията на йоните, налични в съответната вода.

Допълнителна информация за въздействието на всеки минерал:

Продукти