1664957737053
Devin (Legion run) 2022_305

Кариери

Като лидер на пазара на минерална и изворна вода в България и част от групата Spadel ние от „Девин“ ЕАД ежедневно се стремим да свързваме хората и природата за един по-здравословен живот – днес и в бъдеще.

Непрекъснато се усъвършенстваме, като инвестираме в нашите служители, местните общности, околната среда и иновациите.

Ето защо работата ни като компания с положително въздействие е отличена с престижни международни сертификати.

Станете част от нашия енергичен и сплотен екип, за да бъдем заедно „Извор на промяна“.

ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ DEVIN?

Great Place to Work®

Отлично място за работа – най-високото международно отличие за работна среда, основана на ценности, доверие и резултати

B Corp™

Признание за компаниите, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото

Alliance for Water Stewardship

Алианс за управление на водите – стандарт за отговорно управление на водните ресурси в света

DEVIN е доказано отлично място за работа!

През 2020 г. „Девин“ осъществи вътрешно проучване по стандарта Great Place to Work® – международна сертифицираща организация за оценка на корпоративната култура. Институтът Great Place to Work® провежда изследвания и одити, като така отличава водещите „отлични места за работа“ в над 50 държави в цял свят. Само компаниите с индекс на доверието над 70% могат да кандидатстват за престижната награда.

Всички служители в „Девин“ бяха поканени за обратна връзка чрез онлайн въпросник в следните области:

  • ниво на доверие в мениджмънта на компанията;
  • комуникация със служителите;
  • практики при задържане и наемане на нови служители;
  • обучение и развитие на персонала;
  • равнопоставеността в компанията;
  • блaгополучие на служителите.

Резултатите от прочуването отредиха на „Девин“ официално най-високото признание за отлично работно място – Great Place to Work®, с което станахме първата компания от сектора на бързооборотните стоки в България, сдобила се с престижния сертификат.