DEVIN_rPET_borcheta_850x900px
Заедно за по-чиста природа

Бутилка, направена от други бутилки

Вярваме, че преминаването към кръгова икономика и устойчив бизнес може да стане само с предприемане на практически и лесно измерими действия. Ето защо пуснахме на пазара нашата бутилка DEVIN, изработена от 100% рециклиран PET материал. Налична в  стек от  8 х 500 ml DEVIN Минерална или DEVIN Изворна.

Чрез рециклиране използваме опаковки, които вече са създадени и изпълняват основната си функция да запазят в най-чист вид природния ресурс – водата.  Така редуцираме отпадъците и спестяваме място за съхранение. Общият ефект е, че по този път вървим трайно към намаляване на въглеродния отпечатък и вредните емисии в природата.

Ние от DEVIN не спираме да окуражаваме нашите потребители да събират разделно, защото всички PET бутилки могат да се рециклират. След като се изхвърлят в правилния жълт контейнер, те се разделят и сортират, почистват и рециклират. Бутилките са готови за нов живот.

Поведението на потребителите за разделно събиране на отпадъци и тяхното оползотворяване в последствие е ключово, и затова ги призоваваме да се включат в кръга на DEVIN за опазване на природата, като събират разделно и изхвърлят бутилките в жълтия контейнер. Трябва да отбележим, че новите 100% рециклирани бутилки могат отново да се рециклират, стига да бъдат събрани разделно.

Всяка 100% рециклирана бутилка DEVIN напълно запазва натуралните качества на водата и полезните ѝ свойства.

Продукти