310468829_6069693319760117_46517317398910099_n

Нашият ангажимент за по-устойчиво бъдеще

„Девин“, като част от групата на Спадел, винаги проявява пионерски дух за благото на околната среда. Ние осъзнаваме какво влияние оказва нашата дейност върху природата и непрекъснато се ангажираме с все по-амбициозни дейности в защитата на околната среда.

01

Зелено

По пътя към производство с нулеви въглеродни емисии, кръгова икономика и възстановяване на естествените местообитания

Климат

Въглеродно неутрални през целия жизнен цикъл

Опаковки

Нашите ангажименти за кръгова икономика

Биоразнообразие

По 1 локален проект за биоразнообразие

02

Осигуряване на чиста вода  потребителите с уважение към природата

Защита

Постигнат платинен сертификат от Alliance for Water Stewardship

Чистота

Признание за чистота на водата, присъдено от потребителите

Съдържание

100% съставки с натурален произход

03

Силно и устойчиво присъствие в регионите, в които оперираме

Продажби

95% дистрибуция на местен и
регионален пазар

Работно място

95% служители от страната

Закупуване

95% устойчиво снабдяване и 95% от разходите към местни доставчици

04

Създаване на безопасна работна среда и траен отпечатък на местния пазар с локални партньори

Ангажираност

Сертифициране съгласно Great Place to Work® във всички страни

Безопасност

Нула инциденти (#LTI)

Партньорства

5% от печалбата в полза на местни партньорства

01

По пътя към производство с нулеви въглеродни емисии, кръгова икономика и възстановяване на естествените местообитания

Климат

Въглеродно неутрални през целия жизнен цикъл

Опаковки

Нашите ангажименти за кръгова икономика

Биоразнообразие

По 1 локален проект за биоразнообразие

02

Осигуряване на чиста вода  потребителите с уважение към природата

Защита

Постигнат платинен сертификат от Alliance for Water Stewardship

Чистота

Признание за чистота на водата, присъдено от потребителите

Съдържание

100% съставки с натурален произход

03

Силно и устойчиво присъствие в регионите, в които оперираме

Продажби

95% дистрибуция на местен и
регионален пазар

Работно място

95% служители от страната

Закупуване

95% устойчиво снабдяване и 95% от разходите към местни доставчици

04

Създаване на безопасна работна среда и траен отпечатък на местния пазар с локални партньори

Ангажираност

Сертифициране съгласно Great Place to Work® във всички страни

Безопасност

Нула инциденти (#LTI)

Партньорства

5% от печалбата в полза на местни партньорства

Извор на промяна

Грижата за природата е основен фокус за нашата компания в стратегията ни до 2025 г.

Споделяме силна връзка с природата.   Осъзнаваме въздействието на нашата дейност се ангажираме да пазим, възстановяваме и преосмисляме света около нас. Със стратегията ни „Извор на промяна“ 2025 заедно създаваме бъдеще, което е зелено, чисто, локално и общо.

Научи повече за нашата стратегия за устойчиво бъдеще!

soc-guidelines-2021_BG_background-01
01
Aerial,View,Of,A,Stream,In,The,Forest,In,Rhodope

Зелено

Работим за прехода към нулеви въглеродни емисии, кръгова икономика и възстановяване на естествените местообитания.

Климат

През 2021 г. „Девин“ стана първата българска компания за производство на вода, постигнала въглеродна неутралност както на ниво компания, така и на ниво продукт. „Девин“ е сертифицирана въглеродно неутрална компания. Заводът в град Девин използва 100% зелено електричество (от възобновяеми източници).  

Опаковки

„Девин“ е напълно наясно с въздействието на опаковките върху околната среда и се стреми да играе водеща роля в пътя към положителна трансформация.  Нашите ангажименти, имат за цел да ускорят прехода ни към кръгова икономика.

Биоразнообразие

През 2022 г. по инициатива на „Девин“ и във връзка с 30-годишнината на компанията организирахме международна кръглата маса на тема „Биоразнообразието – стратегическа цел за оцеляване и устойчиво бъдеще“. По време на форума български и международни експерти от бизнеса, неправителствените организации и институциите споделиха своята визия и опит в борбата срещу загубата на биоразнообразие. Трите панела на конференцията бяха посветени на предизвикателствата, възможностите и бъдещото развитие на биоразнообразието както на местно, така и на глобално ниво. Чрез това събитие повдигнахме обществения разговор по темата, споделихме практически опит и разказахме за усилията, които „Девин“ полага за опазването на биоразнообразието. Форумът подкрепи ролята на град Девин и на региона за опазването на биоразнообразието у нас и в Европа.

Чисто

Работим с грижа към природата, като предоставяме чист, здравословен продукт от сърцето на Родопите за нашите потребители.

Защита

Усилията на „Девин“  за опазване на водата са признати чрез успешното ѝ сертифициране през 2021 г. според най-стриктния стандарт за отговорно управление на водните ресурси в света – Алианса за управление на водите (Aalliance for Water Stuardship). Отговорното управление на водите означава използването на водата да  е социално и културно справедливо, екологично устойчиво и икономически изгодно, постигнато чрез процес, включващ заинтересованите страни и с действия както на мястото на добиване, така и в целия водосборен басейн.

Чистота

Водата преминава през почвените слоеве и е много уязвима на замърсявания в резултат на промишлена, селскостопанска или други вид човешка дейност. За да осигурим чистота на нашата вода,  ние работим, за да гарантираме, че цялата зона около  водоизточниците ни е защитена и чиста.

02
A,Beautiful,And,Popular,Meander,Of,The,Arda,River,In
03
Devin,,Bulgaria.,Aerial,View,To,The,Small,City,In,The

Локално

Фокусираме се на локално ниво: вода от сърцето на Родопите за по-добро бъдеще.

Дистрибуция

С уважение към природата приемаме, че нашата вода не бива да пътува на повече от 500 км от водоизточниците.  През 2021 г. повече от 99% от нашите продажби се реализират в този периметър.

Персонал

Ние сме компания, която действа локално - наемаме хора в радиус от 500 км от нашия завод или офис.  През 2021 г. 100% от нашите служители са български граждани.

Закупуване

В допълнение на ежедневната ни работа с доставчиците, 99% от нашите стратегически доставчици се включиха и бяха оценени чрез платформата Ecovadis.

Заедно

Действаме заедно за по-добро бъдеще в хармония с природата

Ангажираност

Наша цел е да се грижим за нашите служители и поддържаме тяхната удовлетвореност на работното място. Измерваме ангажираността на нашите служители чрез методология на индекса Great Place to Work® -  Отлично място за работа.  „Девин“ получи своя сертификат за индекса Great Place to Work® през май 2021 г.

Безопасност

Нямаме тежки инциденти. Това се постига чрез ежедневна работа и лидерски пример към служителите, непрекъснати технически подобрения, ясни процеси и правила за безопасна работа и грижа за служителите. Стремежът ни е да постигнем нулеви злополуки.  

Партньорства

Групата Спадел  дарява 5%  от печалбата в полза на местни партньорства за 2022.

04
Zaedno

НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Чистота, доказана от пчели

DEVIN Изворна е първата българска марка вода, която полага допълнителни усилия да следи качеството на околната среда край своя извор и то с помощта на пчели. От 2019 г. насам компанията работи в партньорство с международната организация BeeOdiversity. Четири пъти в годината BeeOdiversity анализира проби от прашеца, който пчелите събират в радиус от 1,5 км около извора. Проверяват го за наличие на над 500 различни вида пестициди и тежки метали, нива на биоразнообразие и качество на околната среда. Данните на мониторинга за четирите периода на 2022 г. сочат, че през пролетно-летния сезон, когато пчелите са най-активни, 85,7 до 95 на сто от събрания полен произхожда от диви растителни видове. Всички изследвания досега показват пълно отсъствие на пестициди и тежки метали в пчелния полен. Тези резултати удостоверяват, че природата в зоната на извора на DEVIN е изключително чиста, без замърсявания от човешкото въздействие. През 2023 година DEVIN Изворна получи втория си златен медал от BeeOdiversity – отличие, което се присъжда за постоянно високи резултати през годината за опазването на дивата природа.

Биоразнообразие

Опазването и възстановяването на природата и биоразнообразието са дълбоко залегнали в ДНК-то на компанията. Ангажираме се да бъдем 100% положителни към биоразнообразието според методологията за отпечатъка на биоразнообразието до 2050 г. Целта до 2025 г. е да имаме 10% положителен отпечатък. Въз основа на тази методология избираме и изпълняваме проекти, които са значими и въздействащи.

За гората

Горите са едно от големите богатства на района на Родопите, а тяхното опазване – важна част от грижата за биоразнообразието и чистотата на природата. В „Девин“ сме активни в подкрепа на горите и съвместно с горското стопанство на гр. Девин разработихме тригодишна програма за възстановяване на опожарените гори в зона Сечемска над града. Проектът е на стойност 12 хил. лв. и след приключването ще бъдат почистени и залесени 10 дка от местността.

За да се захване едно дърво, не е достатъчно просто да се засади, а трябва да се обгрижва и да се пресажда. Периодът за стабилизиране на новозасадените дървета е три години, затова и нашият проект е с 3-годишен обхват.

Благотворителност

От 2020 г. предоставяме безвъзмездно DEVIN Изворна за покриване на ежедневните нужди от питейна вода на децата и семействата, които посещават фондацията „За нашите деца“ или пребивават в помещенията ѝ, включително необходимите количества за нуждите на нейния екип. Доставките се организират веднъж на тримесечие.

Още през 2019 г. наши служители се включиха в благотворителната коледна акция в подкрепа на фондацията. Всяка година те отново и отново провеждат кампания и даряват събраните средства. Наред с тези доброволчески жестове ние като компания подкрепяме „За нашите деца” регулярно, чрез натуралните ни продукти. Освен редовните доставки на DEVIN Изворна сме подпомагали и ще продължим да подпомагаме фондацията, като осигуряваме безплатно вода за различни нейни събития – благотворителни, спортни и др.

Със „За нашите деца“ споделяме убеждението, че силният старт за децата и грижата за тях са главен приоритет за обществото, а оттам и за каузите на бизнеса. Ние сме сред компаниите, които активно отстояваме позицията, че устойчивото развитие на едно общество минава през безрезервната подкрепа на ранното детско развитие. Като компания винаги се стремим да даваме пример за висока обществена съпричастност, а това вдъхновява нашите служители да работят за благородни каузи.

С мисъл за бъдещето

През 2022 г. поставихме началото на своята подкрепа за реализацията на инициативата „Влез в зеления кръг“ за мащабно въвеждане на еко образованието по Програма „Екоучилища“ в България. Това е най-мащабната инициатива за въвеждане на еко образованието в българските училища, която е подкрепена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на образованието и науката. Проектът е дългосрочен и цели да формира нов тип култура в отношението към природата у младите хора. Основната ни цел е да изградим най-голямата мрежа от eко училища на Балканите и да подготвим бъдещото поколение на България като активни граждани, които поемат обществената отговорност за опазване на околната среда.

Проектът „Екоучилища“ е под егидата на Международната фондация за екологично образование, чийто представител у нас е Българско движение „Син флаг“. Световната мрежа „Екоучилища“ обхваща над 59 хиляди училища в 75 държави и ангажира над 1,4 млн. учители и 20 млн. ученици. „Екоучилища“ е най-голямата глобална програма за устойчиво образование. Тя започва в класната стая и чрез своята методология и дейности обхваща и обществото, като ангажира не само младите, но и преподавателите, семействата, приятелите, институциите и бизнеса.

За града

Като най-големия инвеститор и работодател в община Девин вече 30 години  „Девин“ е двигател на икономическия и социален напредък в града и региона на Смолян.

  • Осигуряваме работни места на над 223 жители от град Девин и от близките населени места. Стимулираме и непряката заетост в региона, като наемаме десетки фирми и компании за извършване на различни дейности или услуги в рамките на завода за поддържането на инфраструктурата и по веригата на доставките.
  • Съвместно с Община Девин реализираме множество проекти за подобряване и поддръжка на инфраструктурата на града. Продължаваме да подпомагаме местното ВиК дружество при профилактиката и почистването на тръбопровода, който захранва града с питейна вода, като действаме съгласно определените от закона срокове.
  • Заедно с ръководството на Професионалната гимназия по електротехника „А. С. Попов“ в град Девин запазихме специалността „Автоматизация на непрекъснати производства“, която дава възможност за професионална реализация на учениците в региона и получаването на средно образование с трета степен на професионална квалификация. Всяка година осигуряваме стипендии за учениците, предоставяме възможност за практика и започване на работа веднага след завършването на средното образование. Освен че изгражда млади кадри за местната икономика, тази инициатива спомага те да останат по родните места и да се реализират успешно.
  • Финансово подкрепяме детския център в града и местния футболен клуб. Тъй като възможностите за различни занимания и спорт в по-малките населени места в България са ограничени, даваме шанс на децата и младежите на гр. Девин за пълноценна физическа активност – за по-добро здраве и в името на екипен и общностен дух.
  • Традиционно DEVIN подкрепя ежегодния празник на град Девин.

Горди сме, че вече четвърто десетилетие подкрепяме развитието на града – в сферите на инфраструктурата, здравеопазването, образованието и градската среда, както и за опазването на биоразнообразието в региона.

ПРИЗНАНИЕ ЗА РАБОТАТА НИ

Многобройните отличия, награди и сертификати, които печелим, свидетелстват за нашата  целеустременост  и ни насърчават да продължаваме напред, за да защитим, подобрим и преосмислим света около нас.

СЕРТИФИКАТИ

Great Place to Work®

Отлично място за работа – най-високото международно отличие за работна среда, основана на ценности, доверие и резултати

B Corp™

Признание за компаниите, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото

Alliance for Water Stewardship

Алианс за управление на водите – стандарт за отговорно управление на водните ресурси в света

НАГРАДИ

2020 г. – Категории „Зелена идея“ и „Зелена инициатива“ – две отличия за уникалния за България проект, в който пчели следят за биоразнообразието и околната среда около защитената вододайна зона, от където се добива изворната вода с марка DEVIN. Проектът се осъществява в партньорство с европейската асоциация BeeОdiversity.

2021 г. – Категория „Хранителна индустрия, сектор услуги, търговия и селско стопанство“ – 1-во място за цялостната политика за устойчивост на компанията.

2021 г. – Категория „Зелена идея“ – 1-во място за кампанията и знака „Събирай разделно“, който поставихме върху всички наши продукти и чрез който напомняме на потребителите за разделното събиране на опаковките след консумация.

2021 г. – Категория „Зелена иновация“ – 1-во място за постигната въглеродната неутралност както на ниво компания, така и на ниво продукти.

2022 г. – Категория „Зелен проект“ – 1-во място за инициативата „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“, с която бяха реновирани 30 обществени чешми с изворна и минерална вода в цяла България.

2022 г. – Категория „Лидер в зелените инициативи“ – 1-во място за сертификацията като B Corp™.

2023 г. – Категория „Зелено събитие“ – 1-во място за повдигане на обществения разговор и усилията, които „Девин“ полага за опазването на биоразнообразието, както и за проведената в гр. Девин кръгла маса на тема „Биоразнообразието – стратегическа цел за оцеляване и устойчиво бъдеще“.

ДРУГИ ОТЛИЧИЯ 

През 2020 г. компанията спечели отличие в категорията „Най-добър нов продукт – Напитки“ от конкурса PROGRESSIVE AWARDS. Наградата е за иновативната и ергономична опаковка на Devin On The Go. С лансирането на Devin On The Go компанията е сред пионерите в България, които пускат на пазара вода с асиметричен дизайн на опаковката. Освен асиметрията, която се дължи на отличаващия се grip в средата, бутилката е с удобен захват, релефът по цялата площ е сведен до минимум с цел максимално семпъл дизайн върху олекотена спрямо конкурентни марки преформа.

През октомври 2022 г. на тържествена церемония Националното сдружение на общините в Република България присъди на „Девин“ специална награда – „Обществено значими кампании, насочени към общините”, за инициативата „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“, с която бяха реновирани 30 обществени чешми с изворна и минерална вода в цяла България.

През 2021 г. проучване GFK сред потребителите за компании, работещи с бързооборотни стоки, установи, че „Девин“ е компания №1:

  • като експерт по хидратация;
  • по отношение на доверието на потребителите;
  • в устойчивите политики и корпоративната отговорност.

МАНИФЕСТ

Годишен доклад за устойчиво развитие