Новини

Официално становище на „Девин“ ЕАД за чистотата на продуктите ѝ

Във връзка с разпространението на подвеждаща информация, „Девин“ ЕАД уверява своите потребители, че източниците на водите с марка DEVIN нямат географска или физическа връзка с реката в града.

Качеството на всички продукти с търговска марка DEVIN е гарантирано.

Всички продукти с марката DEVIN, както досега, са доказано чисти  и преминават през постоянен и стриктен контрол на качеството. Всяка произведена  партида  се проверява във вътрешна лаборатория по редица качествени показатели и преминава през регулярни проверки от външна независима акредитирана лаборатория, съобразно Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

“Девин“ ЕАД стриктно спазва българското и европейското законодателство в областта на храните, включително в частта за безопасност на храните. Компанията прилага система за контрол, която произтича от водещия ѝ приоритет – да предоставя чист натурален продукт за здравословна хидратация.

Всички анализи показват, че качеството на продуктите на „Девин“ ЕАД отговарят на тези най-високи изисквания.