DCIM100MEDIA
Нашата B Corp амбиция

Движението Benefit Corporation®

Нима е възможно бизнесът да не поставя своята печалба безусловно на първо място? И наред с благото на компанията да полага съразмерни грижи за обществото и планетата, като помага за разрешаването на социални и екологични проблеми?

Това съвсем не е фантастика, а възможна мисия към по-добър свят. Мисия на движението B Corporations (Benefit Corporations, B Corp) – компании със стопанска дейност, които използват възможностите на бизнеса, за да изградят по-приобщаваща и устойчива икономика и които отговарят на най-високите доказани стандарти за социални и екологични показатели, прозрачност и отчетност. Те създават блага за всичките си заинтересовани страни, а не само за своите акционери. Нещо повече, чрез всички свои дейности, продукти и чрез печалбата си се стремят да не нанася вреда, а обратното – да създават блага за всички.

Движението B Corporations чертае пътя към глобална икономика, в която бизнесът е сила за добро. То изгражда общност от споделени ценности с разбирането, че всички сме зависими един от друг, както и отговорни един към друг и към бъдещите поколения.

Управление

На оценка подлежи цялостната мисия на компанията, етиката, отчетността и прозрачността. Отчита са как тя ангажира служителите, членовете на борда и общността за постигането на корпоративната мисия, достъпът на служителите до финансова информация, възможностите на клиентите да дават обратна връзка, както и равният достъп и баланс в състава на управителните ѝ органи.

Работници и служители

Вземат се предвид заплащането на служителите, социалните придобивки, възможностите за обучение, комуникацията, гъвкавата организация и грижите за здравето и безопасността на работещите.

Общество

Оценяват се инициативите и политиките, насочени към въздействието върху общността, включително отношенията с доставчици, социалната ангажираност и благотворителността.

Околна среда

Какво е отражението на даден бизнес върху околната среда? В тази категория се отчитат въглеродните емисии и използването на ресурси и енергия, както и въздействието върху околната среда на съоръженията и материалите, транспортните канали, дистрибуцията и цялата верига на доставки. 

Клиенти

Компанията се оценява според това дали предоставя на своите клиенти важни услуги като образование, здравеопазване и управление на финансите, както и политиката ѝ за ангажиране с етичен маркетинг, за поверителност и сигурност на данните и за поддържане на ефективни канали за обратна връзка.

Как се става B Corp™? B Corp™ сертификат.

За да станат част от тази общност, компаниите подлежат на сертификация по строги критерии от институцията B Lab, организация с нестопанска цел, която обслужва глобалната кауза на бизнеса като сила за добро. Нейните инициативи включват сертифициране по стандарта B Corp, провеждането на програми за управление на въздействието (B Impact) и застъпничество за управленски структури като Benefit Corporations.

Сертификацията за B Corp е комплексна и оценява не просто продукт или услуга, а целия бизнес и неговото реално въздействие в различни области и по различни значими проблеми. Измерват се постиженията на компанията в пет категории: управление, работници и служители, клиенти, общности и околна среда. Процесът на сертифициране използва надеждни, изчерпателни, прозрачни и независими стандарти за социално и екологично представяне.

Сертификатът B Corp помага на потребителите да открият компаниите с мисия, а на инвеститорите – да се насочат към вложения, които са в унисон с техните ценности.

335201854_534996998771080_4825888389527092336_n
MicrosoftTeams-image

Как се извършва оценяването?

Оценката на въздействието B Impact измерва обективно положителното въздействие на бизнеса върху обществото и околната среда чрез набор от персонализирани въпроси. Компанията-кандидат получава комплексна оценка по скала от 200 точки за цялостното си въздействие върху служителите, общностите и околната среда. За да получи сертификат B Corp, тя трябва не само да достигне изключително високи стандарти за социални и екологични дейности (с оценка на въздействието над 80 точки), но и да промени структурата си на управление, за да бъде отговорна пред всички заинтересовани страни и да демонстрира възможно най-голяма прозрачност.

Сертифицираната като B Corp компания преминава през процеса на проверка на всеки три години.

Спадел: единствената група в света с всички дъщерни компании, сертифицирани като B Corps™

През 2022 г. групата Спадел осъществи своята амбиция да стане компания, сертифицирана като B Corp. Групата е неизменно в челните редици по устойчивост и декларира в устава си своята воля да бъде компания с положително въздействие.

Спадел е първата семейна група за бутилиране на вода, която получава сертификат B Corp както за групата като цяло, така и за всяка от своите марки: SPA и Bru в Белгия, Carola и Wattwiller във Франция и DEVIN в България.

Подкрепата, която групата оказва на местната икономика и местните асоциации във всяка от страните, в които развива дейност, също допринесе за високия ѝ резултат по отношение на B Corp. Спадел наема местни хора, които се снабдяват почти изцяло от местни доставчици, и се ангажира да инвестира поне 5% от печалбата си за годината в местни партньори и местни акции на солидарност.

В България „Девин“ ЕАД е първата компания за минерална и изворна вода, получила сертификата B Corp. От лятото на 2020 г. бутилиращата фабрика на компанията работи изцяло със зелена енергия, като марката се ангажира повече от всякога да опазва изключителната природна среда и биоразнообразието в региона на Родопите, откъдето идва водата DEVIN.

Certified-B-Corp-image
337267928_118564231159685_1285437979200154720_n

Нашата амбиция

По думите на Марк дю Боа, главен изпълнителен директор на Спадел, сертификацията „е само началото на нашето пътуване, тъй като Спадел и нейните марки ще се стремят към все по-високи и по-високи постижения през следващите години.

Всички в „Девин“ сме амбицирани да вдъхновяваме и мотивираме други компании и бизнеси в България да положат усилия в опазването на околната среда и внимание към служителите си и продуктите, които произвеждат, така че да могат получат престижния сертификат. По този начин, като лидер на пазара се стремим да спомогнем за положителна промяна в своя сектор, както и за подобряване на цялостния бизнес климат в страната.

Измеренията на B Corp™

Към днешна дата глобалната общност B Corp включва над 6800 B Corporations в 90 държави и над 160 сектора, в които работят повече от 600 000 души. В Европа са сертифицирани над 1100 компании. Днес лаборатории на B Lab има в континентална Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и Източна Африка. Всички B Labs издават удостоверения за B Corporations. Lab Europe е основана през 2013 г. и набира популярност в страните от Бенелюкс, Франция, Италия, Германия, Полша, Португалия, скандинавските страни, Испания и други.

Picture1