IMG-001
Multipacks2
Качество и безопасност

Качеството е основен приоритет за продуктите с марка DEVIN.

“Девин“ ЕАД се придържа стриктно към българското и европейското законодателство в областта на храните, включително в частта за безопасност на храните.

Компанията прилага система за контрол, която произтича от водещия ѝ приоритет – да предоставя чист натурален продукт за здравословна хидратация на милиони потребители. Друг важен аспект в този контрол е обратната връзка от потребителите.

По този начин гарантираме, че всички полезни свойства на минерална и изворна вода DEVIN достигат до вас в най-чистата си форма. От сърцето на Родопите, през бутилирането На водата в завода ни в град Девин, до вашия дом – целият процес се следи стриктно и се базира на утвърдени стандарти за качество и безопасност.

Постоянен вътрешен и външен контрол на качеството

Прилагаме непрекъснат вътрешен контрол на качеството чрез специализиран отдел и съвременно оборудвана лаборатория. В същото време качеството на продуктите подлежи на проверка и анализ и от външни акредитирани лаборатории.

Важен елемент от нашия всекидневен график са детайлно разработени програми за наблюдение и контрол на физикохимичните, микробиологичните и органолептичните показатели по пътя на водата от извора до готовия продукт.

Доверие във всяка капка

За да имат потребителите доверие във всяка капка изворна или минерална вода DEVIN, осъществяваме внимателен подбор на използваните материали.

Прилагаме комплексен подход към безопасността на нашите продукти, който обхваща цялата верига на доставки. Следваме стриктни правила в процесите по доставка и одит, за да сме сигурни, че подбираме напълно безопасни и висококачествени материали и суровини.

Процесът включва дефиниране на спецификациите за използваните материали, както и извършването на постоянни проверки за съответствие. По този начин гарантираме, че до потребителите ни достига 100% чиста минерална и изворна вода DEVIN.

Суровините и материалите отговарят на всички европейски и български нормативни изисквания и са съобразени с актуалните научни данни без компромис по отношение на качеството.

Постоянно съдържание на водата

В резултат на качествения контрол водите с марка DEVIN се отличават с постоянен състав и вкус – за разлика от чешмяната вода, чието съдържание варира в зависимост от степента на пречистване, използваните химикали и т.н.

DEVIN Изворна – ниско минерализирана натурална изворна вода с балансирана алкалност от 7,7 pH, подходяща за всички възрасти.

Мнения на служители

Мнения на служители

Сертификати

Интегрираната система за управление на качеството се основава на следните общоприети стандарти:

Certificate-BG003040------9k--BG

ISO 9001: 2015 FSSC 22000 vs.5

Система за управление на качеството

По собствена инициатива „Девин“ има внедрена системата за управление по Стандарт ISO 22000 (като част от Интегрираната система за управление на ББХ, ЗБР и ОС на компанията).

Стандартът дава възможност на „Девин“ да:

  • прилага система за управление на безопасността на хранителни продукти, която да помага за подобряване на цялостната дейност и резултати по отношение на безопасността;
  • подобрява управлението на риска в процесите по безопасност на храните;
  • декларира чрез оценка от независим сертификационен орган пълно съответствие с най-високите стандарти за осигуряване на качеството и безопасността на продукта, който предоставя на потребителите.
Certificate-BG003041------45k--BG

ISO 45001: 2018

Система за управление на здравето и безопасността, сертифицирана от SGS България

Сертифициране на системата за безопасност на храните

Certificate-BG003042-----14k--BG

ISO 14001: 2015

Система за управление на околната среда

ПОЛИТИКА-ИНТЕГРИРАНА-СИСТЕМА-ЗА-УПРАВЛЕНИЕ-2024

ПОЛИТИКА-ИНТЕГРИРАНА-СИСТЕМА-ЗА-УПРАВЛЕНИЕ-2024