7-8 чаши на ден

bigpath_9

Водата е основна среда на живата материя. Във вода протичат всички жизнено важни биохимични и физиологични процеси в човешкото тяло. Безспорен научен факт е, че без храна човек може да поддържа живот няколко седмици, но без вода – само няколко дни.
Чистата, свежа и бликаща от недрата на земята ни вода – има неоценимо значение за Живота на човека – за стимулиране на обменните процеси и контрол на теглото, за забавяне процесите на стареене, за поддържане на добро здраве, за дълголетна умствена и физическа дееспособност.
Потребностите от вода варират в зависимост от пола, климата, мускулната натовареност, масата на тялото и от редица други фактори.
За да запазва водното равновесие в тялото си, възрастен човек трябва да приема поне 1,5 – 2 l (7-8 чаши) питейна вода, включително напитки.
При недостатъчна консумация на вода и течности е налице риск от нарушаване функциите на нервната система, терморегулацията, алкално-киселинното равновесие. Засилват се процесите на стареене.

bigpath_9
Що е то здравословна хидратация?
март 11, 2016
bigpath_7
Съвети за добра хидратация
март 11, 2016