19 млн. лева е приносът на „Девин“ ЕАД към държавната хазна през 2019 г.

19 млн. лева е приносът на „Девин“ ЕАД към държавната хазна през 2019 г.

Град Девин

Лидерът на пазара на бутилирани води в България „Девин“ ЕАД публикува своя първи годишен доклад за устойчиво развитие. Документът разглежда дейностите на „Девин“ през 2019 г. по отношение на удовлетвореността на служителите, опазването на околната среда и намаляването на въглеродния отпечатък от дейността, както и приноса към обществото и към региона на гр. Девин.

Документът е изработен по утвърдената световна методология на Global Reporting Initiative (GRI) за оценка на дейностите и въздействията, свързани с устойчивото развитие и е изготвен в партньорство с консултантската компания denkstatt България.

Някои от ключовите постижения на „Девин“ през 2019 г.:

Околна среда
• За всеки литър произведена напитка, „Девин“ отбелязва намаление на употребата на ресурси до 1,46 литра вода, 41 кВтч енергия, както и 5,4% намаление на въглеродния отпечатък на литър произведена напитка спрямо 2018 г.;
• През 2019 г. компанията събира разделно и предава за оползотворяване 91,5% от отпадъците, генерирани при производствените процеси;
• Внедрена е още една независима система за мониторинг на околната среда около изворната вода DEVIN – пчелни кошери;
• 80% от стратегическите доставчици на „Девин“ се регистрират за сертификата EcoVadis – международна платформа за предприятия, които са ангажирани в областите корпоративна социална отговорност (CSR) и устойчивост.
• Над 55% от доставчиците на компанията са от района на град Девин, а всички стратегически партньори на компанията са разположени в радиус до 500 км.
• През 2019 г. като участник в колективната система на „Екопак България“ компанията спестява 1 492,2 тона емисии на парникови газове, изчислени в еквивалент на СО2 тонове. Това прави 5 529 216 км емисии (изчислени в еквивалент на изминати километри с кола).
• В партньорство с „Екопак България“ АД:
– 22 732 дървета са спасени от изсичане;
– спестени са 24 893 млн. кВтч електроенергия, 55 570 куб. м вода и 9 295 барела петрол;
– обемът на депонираните отпадъци на градските депа е намален с 6 994 куб. м.

Общество
• През 2019 г. „Девин“ внася близо 19 млн. лева данъци и такси към държавата и по този начин се явява най-големият данъкоплатец от целия регион.
• „Девин“ лансира образователна програма „защитена специалност“ за ученици в гр. Девин в партньорство с професионалната гимназия.
• През 2019 г. компанията дарява 712 549 бутилки (668 015 литра вода) в цялата страна за каузи, бедствия и насърчаване на култура на здравословна хидратация.

Служители
• „Девин“ прилага световно утвърдена методология за измерване на организационната култура и ангажираността на служителите: индекса Great Place to Work.
• Осигурява средно 15,4 часа обучения на служител за годината, ръст от близо 7% спрямо предходната година.
• Компанията отчита нула инциденти, довели до един или повече дни отсъствие от работа.

„Малко компании имат привилегията да осигуряват напълно натурални природни продукти за своите клиенти и потребители. Фактите казват, че нашите минерална и изворна вода се ползват с доверието и любовта на милиони български граждани вече десетилетия наред: през 2019 всяко второ домакинство купува DEVIN, а всяка секунда се изпиват над 8 литра вода с марка DEVIN. С първия си доклад за устойчиво развитие събираме на едно място всички действия и инициативи, които над петстотин наши служители в страната правят всекидневно, за да сме лидер в индустрията. Имаме сериозен ангажимент към местната общност, към околната среда и към всички потребители. Вярвам, че задаваме стандарта на индустрията по отношение на устойчивото производство и отговорния продуктов маркетинг. Няма да спрем да подкрепяме инициативи за промотиране на здравословния и активен начин на живот и ползите от ежедневната хидратация с натурални води, защото силно вярваме, че чистата вода е в основата на добрия живот и оптималното здраве“, каза Борислава Налбантова, изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД.

###

За „Девин“ ЕАД
От създаването си през 1992 г., „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на бутилирани води в България. Изворите на водата и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – изворна, минерална и газирана вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

Компанията е с централен офис в София и разполага със собствена търговска и дистрибуторска мрежа с национално покритие. „Девин“ ЕАД е отговорен корпоративен гражданин, който инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Холандия и Люксембург) и Франция.

Медийни запитвания:

Драгомир Гюров
Експерт „Публични комуникации и връзки с обществеността“
„Девин“ ЕАД
D.Gyurov@Spadel.com

13 06 2017-04
68% от българите биха искали да отслабнат преди началото на летния сезон
юни 15, 2017
devin_image_kv_01
Другите са тези, които откриват героя в нас
октомври 12, 2020