По-малко „хранителни мили“ чрез местни партньори и доставчици

По-малко „хранителни мили“ чрез местни партньори и доставчици

Less-food-miles-as-a-local-actor_FINAL_16102019

Някога запитвали ли сте се колко километра е изминала храната ви, преди да стигне до вас? Ние твърдо вярваме в устойчивия подбор на доставчици на местно ниво. Ето защо всички наши стратегически партньори са разположени в радиус от 500 км.

Това е и причината, поради която изискваме всички наши доставчици да подпишат политиката за устойчиви обществени доставки на Spadel. В нея са изброени базовите очаквания по отношение на етични, екологични и социални фактори (включително забрана на детски труд, дискриминация и регламентирано работно време).

За нашите стратегически доставчици ние правим нещата едно ниво по-високо. Помолихме ги да се регистрират за EcoVadis – платформа на трета независима страна, която оценява усилията им в областта на устойчивото развитие. Очакваме всички наши доставчици да бъдат „под контрола“ на оценката на EcoVadis и да разработят планове за действие, в случай, че не отговорят на нашите изисквания.

Целта за 2020 г. да постигнем „80% устойчиви доставчици“ е изпълнена още през 2019 г. Въпреки това, ние продължаваме да подобряваме и да търсим начини за по-добро интегриране на концепцията за кръгова икономика в нашия процес на покупки на материали и услуги.

Devin-leads-the-way-with-large-reusable-format_FINAL_16102019-(1)
Девин повежда промяната с голям формат опаковки за многократна употреба
октомври 16, 2019