Девин повежда промяната с голям формат опаковки за многократна употреба

Девин повежда промяната с голям формат опаковки за многократна употреба

Devin-leads-the-way-with-large-reusable-format_FINAL_16102019-(1)

Един важен път за премахване на нуждата от еднократни опаковки е увеличаването на форматите ни за многократна употреба. Това са опаковъчни решения, които се използват повече от веднъж преди да бъдат изхвърлени и/или рециклирани. След използване, те се почистват старателно и пълнят отново.

Повечето хора познават като такъв формат стъклените бутилки, които могат да се върнат. Такива са например тези на марките бутилирана вода SPA®, Bru® и Carola. Девин ЕАД предлага алтернатиевн формат, направен от поликарбонат. Бутилката е с размер 19 литра и работи чрез диспенсър, като компанията доставя тези бутилки до дома или до офиса. След събирането им обратно, те се измиват, пълнят отново и получават нов живот. Подобен тип бутилка може да се използва повторно до 24 пъти.

Това дава на деветнадесет литровата опаковка някои важни предимства за околната среда пред останалите формати и материали. Обикновено, отпечатъкът на CO2 се използва за изразяване на екологичните следи от производството на даден продукт. Във всеки етап от жизнения цикъл се изчисляват въглеродните емисии, което води до общ резултат на CO2.

Друг начин за класиране е чрез методологията Product Environmental Footprint (PEF). Популяризирана от Европейската комисия, тя предлага общ резултат въз основа на 16 критерии спрямо околната среда, от които въглеродните емисии са само един.

Защо това е от значение? Когато разгледаме както отпечатъка на CO2, така и оценката на PEF, този голям формат за многократна употреба на Девин ЕАД е най-добрият от всички опаковки, използвани от Spadel. Ето защо, въвеждането му и на другите ни пазари е интересна опция, която в момента изследваме.

Less-food-miles-as-a-local-actor_FINAL_16102019
По-малко „хранителни мили“ чрез местни партньори и доставчици
октомври 16, 2019
Devin
Първи стъпки към сертифицирането по стандарта Cradle to Cradle®
октомври 16, 2019