Върховният административен съд потвърди правото на „Девин“ ЕАД да използва марката DEVIN

Върховният административен съд на Република България (ВАС) окончателно потвърди правото на бутилиращата компания „ДЕВИН“ ЕАД да използва словната марка Девин/Devin.

Дружеството, водещ производител на натурална минерална и изворна вода, ще продължи и занапред правомерно да развива и налага марката на българския пазар, каквато е била практиката му и досега – от 1994 г., когато марката е била регистрирана. Магистратите постановяват, че словната марка Devin напълно отговаря на всички действащи законови изисквания, регистрирана е в съответствие с националните и международните правни норми, а също така по никакъв начин не противоречи на обществения ред и добрите нрави.

С решение от 11.02.2019 г. ВАС окончателно отхвърли искането за заличаване на словната марка Девин/Devin, подадена от „Табаков консулт“ ООД. Съдът определя касационната жалба като изцяло неоснователна. ВАС е третата и последна инстанция, която отхвърля искането на „Табаков консулт“ ООД от февруари 2014г. за заличаване на марката, след като първоначално то бе отхвърлено от Патентно ведомство, а в последствие и от Административен съд – София град.

В своето решение, магистратите подчертават, че марката Девин/Devin е използвана в пълно съответствие с добрата търговска практика в сектора. Съдът констатира, че както при регистрацията й през 1994г., така и при двете последващи нейни подновявания, Патентно ведомство константно приема, че марката е коректно регистрирана и отговаря на всички законови изисквания.

Магистратите също така не откриват причина словната марка Девин/Devin – наименование на град в България и наименование на находище – да се схваща от потребителя като противоречаща на обществения ред или на добрите нрави. „Признатата отличителност на марката води до извода, че потребителят няма да приема ползването й за неправомерно или нарушаващо обществения ред”, отбелязва Съда. „Изразът Девин/Devin сам по себе си не носи директно послание, което да има пряко дискредитиращо въздействие върху останалите производители на стоки“, пише още в решението.

В заключение Съдът постановява, че процесната словна марка Девин/Devin не е в противоречие с нормативните изисквания, не нарушава по никакъв начин обществения ред и добрите нрави и не създава правна несигурност.  Напротив, Съдът определя използването на марката като напълно законно с оглед на спазения ред при нейната регистрация и приложените от ДЕВИН ЕАД доказателства за получена концесия и системни инвестиции в разработването на находището и рекламирането на бутилираната вода с марка Девин.

Вече повече от 20 години, ДЕВИН ЕАД е пример за отговорно лидерство и дългосрочен ангажимент към развитието на сектора. Компанията инвестира в образователни и социални инициативи, продуктови иновации и нови технологии, а също така се грижи за опазването на околната среда и на природните ресурси в региона, в който оперира. Здравословната хидратация е част от корпоративната мисия на компанията и неин основен приоритет по отношение предлагането на висококачествени продукти и грижа за обществото.

Energy Water 2018_1
DEVIN и радио ENERGY раздадоха над 2 тона вода
октомври 2, 2018
devin
DEVIN е на 10-то място сред най-силните марки на българския пазар според потребителите
април 10, 2019